Bli selvstendig fritidsforhandler

Tenn-opp har lang brenntid. Kundene er svært begeistret på grunn av den lange brenntida. (Se Ros og ris) Fritidsforhandler av Tenn-opp kjøper inn brikettene i sendinger á 12 esker. (se bildet) Hvem du ønsker å selge til, legger vi oss ikke bort i. Du får 12 kort som du kan bruke til å fortelle om Tenn-opp til andre.
Send oss navn og adresse i skjemaet, så sender vi deg priser, slik at du kan se at det virkelig er verdt å være selvstendig fritidsforhandler av
Tenn-opp.

Fyll ut: (helt uten forpliktelser)

For- og etternavn
Adresse
Postnr./ Sted
Telefon
E-Post
Tekst til oss
Få mange glade venner.
Bli selvstendig fritidsforhandler av Tenn-opp.

Tlf: 93 43 45 28
postmaster@valiso.no